Lídia Escrigas Puig es compromet a fer accessible el vostre lloc web de conformitat amb el Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica a aquest lloc web.

Situació de compliment

Aquest lloc web és plenament conforme amb el RD 1112/2018.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

Manca de conformitat amb el RD 1112/2018

Es poden trobar encara nidaments incorrectes d’etiquetes.

Podrien haver-hi errors puntuals d’edició a la pàgina web.

Càrrega desproporcionada

No s’aplica.

Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració ha estat preparada el 05 de maig de 2023.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per la pròpia empresa.

Observacions i dades de contacte

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
  • Transmetre altres dificultats per accedir al contingut.
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

A través del nostre formulari de contacte, per telèfon o de manera presencial a la nostra seu.

Les comunicacions, les queixes i les sol·licituds d’informació accessibles seran rebudes i tractades pel nostre equip.